หลักสูตร 2  ปริญญา ของเอแบคและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยที่ผู้เรียนใช้เวลาเรียนที่เอแบค 1 ปีและสามารถเลือกต่อที่ต่างประเทศโดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือนถึง 1 ปี ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 สถาบัน

AU Master Double Degrees with Leading Overseas Universities, Completely courses in 2 year of study ( 1 Year at AU +  1 Year at Abroad), Earn your 2 degrees from AU and Abroad  with global experiences.

AU Master Double Degrees with Overseas Universities in France, USA, Germany, UK, China, Australia and Switzerland. Each program has its own admission requirements. To know more about the particular requirement please click on the desired program for more details.

M.B.A.+ MSc. (Business Management) 
M.B.A.+ MSc. (International Management)
M.B.A.+ MSc. (Marketing)
M.B.A.+ MSc. (Marketing Communications) 

LLM Business Law + LLM Commercial Law
 

M.B.A. + M.B.A. (Marketing, Finance, Entrepreneurship, International Business, Human Capital Management, Information Technology, or a General M.B.A.)

see more for Graduate Programmes

Go to top