หลักสูตรปริญญาโท เอแบค ร่วมกับมหา’ลัยต่างประเทศชั้นนำ เรียนเพียง 1 ปี  เอแบค 4 เดือน + ต่างประเทศ 6-9 เดือน ได้ปริญญาของต่างประเทศ 

 

เปิดแล้ว Joint Master's degrees หลักสูตรปริญญาโท ระหว่างเอแบคและมหาวิทยาลัยชั้ นนำในประเทศอังกฤษ และอเมริกา อาทิ MBA, MIB, Marketing, Finance, Entrepreneurs, IT, HRM และอีกหลากหลายสาขา โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS หรือTOEFL 

ใช้เวลาเรียนแค่ 1 ปี (เรียนที่เอแบค ซิตี้แคมปัส ชั้น 14 @ ZEN World, Central World 4 เดือน และต่างประเทศ 6-9 เดือน) ระยะเวลาเรียนในต่างประเทศขึ้ นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือก จบแล้วได้รับปริญญาจากมหาวิท ยาลัยต่างประเทศ 

สำหรับประเทศอังกฤษ นักศึกษาสามารถทำงานได้ 20 ชม.ต่อสัปดาห์ และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้ ในช่วงปิดเทอม

ดูสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร ABAC Joint Master Degrees ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

Go to top