หลักสูตร 2  ปริญญา ของเอแบคและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยที่ผู้เรียนใช้เวลาเรียนที่เอแบค 1 ปีและสามารถเลือกต่อที่ต่างประเทศโดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือนถึง 1 ปี ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 สถาบัน

 

Double Degree ไม่ใช่แค่การร่วมมือกัน 1 ต่อ 1 กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แต่นักเรียน MBA สามารถเลือกเรียนต่อได้ในมหาวิทยาลัยที่กล่าวมาข้างต้น ได้ทีหลัง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานและการยอมรับของหลักสูตร MBA ของเอแบคในสายตามหาวิทยาลัยต่างประเทศ และในปีต่อไป ก็จะมีการเพิ่มทางเลือกของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้นไปอีก ซึ่งก็จะเป็นการดีที่จะมีทางเลือกมากขึ้น อีกทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ได้ 2 ปริญญาภายใน 1.5 – 2 ปี

ดูสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร Double Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ


M.B.A.+ MSc. (Business Management) 
M.B.A.+ MSc. (International Management)
M.B.A.+ MSc. (Marketing)
M.B.A.+ MSc. (Marketing Communications) 
LLM Business Law + LLM Commercial Law
 

M.B.A. + M.B.A. (Marketing, Finance, Entrepreneurship, International Business, Human Capital Management, Information Technology, or a General M.B.A.)

หลักสูตรอื่นของเอแบคในระดับปริญญาโท-เอก

Go to top